REALIZOVANÉ PROJEKTY:

Více jak deset let realizujeme projekty EU a to převážně financované z Evropského strukturálního fondu.  Dále provádíme řízení a administraci projektů EU pro externí subjekty.

Ukázka našich projektů:

- Férové školy v Liberci II.

- Férové školy v Liberci

- Kouzelná věda

- Finanční gramotnost ve Středočeském kraji 

- Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

- Teorie a praxe – podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických       

  zkušeností do výuky

In the Classroom

In the Classroom

DSC_2910

DSC_2910

DSC_3173

DSC_3173

DSC_3145

DSC_3145

Audience a přednášející

Audience a přednášející

KONTAKT

© Copyright 2021 by EDUCA QUALITY, z.s.

 Vytvořeno na platformě Wix.com

EDUCA QUALITY, z.s.

Karlinská 173

460 10

Liberec XVIII – Karlinky

tel: 777 260 302

email: info@educaquality.cz